Czopery hamulcowe

czopery hamulcoweCzopery hamulcowe mają jedno konkretne zadanie, przenieść skok napięcia, jaki może wystąpić w obwodzie pośrednim podczas hamowania na rezystor balastowy. W ten sposób chroniony jest sam zasilacz, a także inne elementy, jakie występują w danym obwodzie.

W naszej ofercie czekają na Ciebie czopery:

  • mcER-L40 – dla zewnętrznego rezystora o rezystancji minimum 1 om,
  • mcER-L42 – dla maksymalnego prądu hamowania 24A i rezystancji 2,5 om,
  • mcER-L60-30 – dla maksymalnego prądu hamowania 60A i ciągłego 5A, rezystor zewnętrzny min. 0,5 om,
  • mcER-L60-60 – w tym przypadku maksymalny prąd hamowania może wynieść 60A, stały 5A. Rezystor zewnętrzny o rezystancji minimum 1 om

mcER-L40

mcER-L42

mcER-L60-30

mcER-L60-60

mcER-L60-60-Moduł